Stručni nadzor

Obavljamo poslove kompletnog stručnog nadzora nad kvalitetom izvedbe građevinskih, elektroinstalaterskih i strojarskih radova u tijeku izgradnje objekata a temeljem tehničkih propisa i uzanci struke uz aktivno prisustvo na gradilištu, u što je uključeno:

–       kontrola izvođenja radova prema dozvoli za gradnju (osiguranjem usklađenosti s prostornim planovima, zakonima, propisima i drugim aktima)

–       kontrola izvođenja radova sukladno projektnoj dokumentaciji

–       kontrola izvođenja radova prema ugovoru između Izvođača i Investitora

–       praćenje stanja radova u vezi s vremenskim tijekom izvedbe radova (rokova)

–       praćenje stanja radova u vezi s trošenjem predviđenih financijskih sredstava

–       praćenje kvalitete izvedenih radova te količine obavljenih radova

–       kontrola i ovjeravanje građevinske knjige te privremene i okončane situacije

–       organizacija tjednih koordinacija i izrada zapisnika s popisom obveza svih sudionika s naznačenim rokovima izvršenja

–       kontrola građevinske knjigu i kntrola vođenja e-građevinskog dnevnika

–       izrada mjesečnih izvješća o stanju i napredovanju radova

–       kontrola i praćenje nominacije materijala u pogledu tehničkih karakteristika prije ugradnje

–       kontrola analize cijena u slučaju ugovaranja dodatnih i nepredviđenih radova

–       sudjelovanje u utvrđivanju i otklanjanju nedostataka na kraju svih radova